Milton Keynes Talking Therapies
Stantonbury Health Centre
Purbeck
Stantonbury Centre
Milton Keynes
MK14 6BL

Monday 09.00 to 17.00
Tuesday 09.00 to 17.00
Wednesday 09.00 to 17.00
Thursday 09.00 to 17.00
Friday 09.00 to 17.00
Saturday CLOSED
Sunday CLOSED